forum.nie.com.pl
http://forum.nie.com.pl/

Trybunał Stanu dla Sądu Najwyższego...!?
http://forum.nie.com.pl/viewtopic.php?f=8&t=1027
Strona 4 z 5

Autor:  st1111 [ 07 cze 2017, 18:56 ]
Tytuł:  Re: Trybunał Stanu dla Sądu Najwyższego...!?

Cytuj:
Na stronie Sądu Najwyższego opublikowano pisemne uzasadnienie uchwały siedmiu sędziów SN ws. ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę
ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. SN uznał, że prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych. :D
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/na-stron ... go/rtme2y3[/quote]

No tego to się nie spodziewałem.

Autor:  Pantryglodytes [ 07 cze 2017, 19:14 ]
Tytuł:  Re: Trybunał Stanu dla Sądu Najwyższego...!?

Cytuj:
Pisemne uzasadnienie uchwały SN liczy 41 stron


ciekawe, przepis ustawy liczy kilka słów

PS

Żadna z 41 stron nie została ujawniona w art. z którego pochodzi cytat

Autor:  st1111 [ 07 cze 2017, 19:19 ]
Tytuł:  Re: Trybunał Stanu dla Sądu Najwyższego...!?

No bo jak można skomplikować przepis-Prezydent ma prawo łaski?

Autor:  Pantryglodytes [ 07 cze 2017, 21:35 ]
Tytuł:  Re: Trybunał Stanu dla Sądu Najwyższego...!?

st1111 pisze:
No bo jak można skomplikować przepis-Prezydent ma prawo łaski?


W przekonaniu synów narodowości prawniczej oczywiscie można, gdy nie wprost, to od tylca, np. łaskę, co zapewne zrobiono.

Autor:  Skorpion13 [ 08 cze 2017, 9:12 ]
Tytuł:  Re: Trybunał Stanu dla Sądu Najwyższego...!?

Zapewne taki werdykt budzi wiele wątpliwości - należało zatem w powodzi słów je ukryć.

Autor:  beton [ 08 cze 2017, 9:20 ]
Tytuł:  Re: Trybunał Stanu dla Sądu Najwyższego...!?

Skorpion13 pisze:
Zapewne taki werdykt budzi wiele wątpliwości - należało zatem w powodzi słów je ukryć.

że co?
możesz to objaśnić, bo ja przyzwyczajona do logicznego myślenia, wygibusy trzeba mi klarować jak najbardziej

twoim zdaniem, nieskazanemu można udzielić prawa łaski, a ta łaska względem czego ma być, na wszelki wypadek czy jak :D

Autor:  ksionc [ 08 cze 2017, 9:26 ]
Tytuł:  Re: Trybunał Stanu dla Sądu Najwyższego...!?

betą pisze:
a ta łaska względem czego ma być


Jak mawiajo:
łaskę to kot wpierdolił, abo szwagier robi, że siostrę pierdoli. :lol:

Autor:  Pantryglodytes [ 08 cze 2017, 9:39 ]
Tytuł:  Re: Trybunał Stanu dla Sądu Najwyższego...!?

beton pisze:
Skorpion13 pisze:
Zapewne taki werdykt budzi wiele wątpliwości - należało zatem w powodzi słów je ukryć.

że co?
możesz to objaśnić, bo ja przyzwyczajona do logicznego myślenia, wygibusy trzeba mi klarować jak najbardziej

twoim zdaniem, nieskazanemu można udzielić prawa łaski, a ta łaska względem czego ma być, na wszelki wypadek czy jak :D


Jąśniej, - łaska jest nieograniczona, gdy jest ograniczona nie jest łaską.

Autor:  stanax [ 08 cze 2017, 10:24 ]
Tytuł:  Re: Trybunał Stanu dla Sądu Najwyższego...!?

:arrow: Praprababcia Adriana :lol:

Autor:  zgrywus.pl [ 08 cze 2017, 10:30 ]
Tytuł:  Re: Trybunał Stanu dla Sądu Najwyższego...!?

Pantryglodytes pisze:
beton pisze:
Skorpion13 pisze:
Zapewne taki werdykt budzi wiele wątpliwości - należało zatem w powodzi słów je ukryć.

że co?
możesz to objaśnić, bo ja przyzwyczajona do logicznego myślenia, wygibusy trzeba mi klarować jak najbardziej

twoim zdaniem, nieskazanemu można udzielić prawa łaski, a ta łaska względem czego ma być, na wszelki wypadek czy jak :D


Jąśniej, - łaska jest nieograniczona, gdy jest ograniczona nie jest łaską.

:lol: :lol: :D Czyli idąc Twoim tokiem rozumowania śmiem twierdzić, że potrzena jest jeszcze łaska uświęcająca, a to celem łatwiejszego zrozumienia: :lol: :lol: :D
1. Usprawiedliwienie człowieka. Oprócz łaski uczynkowej, jaką człowiek otrzymuje dla wykonania poszczególnych dobrych uczynków, Bóg daje nam nadto inną, stałą, która nazywa się uświęcającą.
Pojęcie łaski uświęcającej. Łaska uświęcająca jest to nadprzyrodzony i stały dar Boży, który daje człowiekowi nowe życie nadprzyrodzone, czyni go świętym i uzdalnia do zbierania zasług na niebo.
Działanie łaski uświęcającej. Dusza ludzka ma podwójne życie: przyrodzone, doczesne, ziemskie i nadprzyrodzone, którego udziela jej Bóg tylko dlatego, że ją w dobroci Swojej przeznaczył do nadnaturalnej, wiecznej szczęśliwości w niebie. I właśnie łaska uświęcająca daje duszy to nadprzyrodzone życie, nadzwyczajne siły duchowe i niewysłowioną piękność oraz czyni ją zdolną do uczynków zasługujących na niebo. Podobnie jak dusza daje życie ciału, siły i piękność, tak i łaska uświęcająca daje człowiekowi życie, siły i piękność nadprzyrodzoną. Jeżeli ją człowiek utraci, przestaje być dzieckiem Bożym, umiera dla nieba. Łaska uświęcająca czyni więc duszę ludzką świętą, niewinną, na co wskazuje Pan Jezus w przypowieści o szacie godowej.
Usprawiedliwienie człowieka. Na tym więc uświęceniu duszy, na tej wewnętrznej przemianie duchowej polega usprawiedliwienie człowieka. Jest to przejście ze stanu grzechu w stan świętości, a odbywa się na mocy zasług Pana Jezusa, który dla naszego zbawienia cierpiał niewysłowione męki i ukrzyżowany wraz ze złoczyńcami poniósł śmierć sromotną na kalwaryjskim wzgórzu. Tę właśnie przemianę duchową ma na myśli św. Paweł, kiedy zwracając się do grzeszników mówi: "Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie się w człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości" (Efez. 4, 22-24), to znowu uświęconym przywodzi na pamięć: "Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego" (I. Kor. 6, 11).
W usprawiedliwieniu człowiek otrzymuje odpuszczenie wszystkich grzechów ciężkich i darowanie nieodłącznych kar wiecznych. Pozostają natomiast do odpokutowania kary doczesne, które dają człowiekowi sposobność do walki, a więc tym większej zasługi i nagrody u Boga.
Człowiek ozdobiony łaską uświęcającą staje się dziecięciem Bożym, ponieważ łaska uświęcająca odnawia w duszy nadprzyrodzony obraz Boży i czyni nas uczestnikami Boskiej natury.
Utrata łaski uświęcającej. Człowiek przez współdziałanie z łaską, przez częste przyjmowanie Sakramentów świętych i spełnianie dobrych uczynków, zachowuje ją i pomnaża, a traci przez każdy grzech ciężki. Grzechy powszednie nie pozbawiają go łaski uświęcającej, ale przyćmiewają jej blask i piękność. Powtarzane" zaś grzechy powszednie i drobne niewierności względem Boga mogą nas doprowadzić do grzechów ciężkich, a tym samym do utraty łaski uświęcającej. Dlatego Pan Jezus ostrzega nas: "Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie" (Łuk. 22, 40).
Pomnożenie łask Bożych. Przez łaskę uświęcającą dusza staje się świątynią Bożą, mieszkaniem Ducha Św., który wraz z łaską uświęcającą daje duszy cnoty teologiczne (wiarę, nadzieję i miłość), cnoty moralne (jak sprawiedliwość, wstrzemięźliwość itd.), dary Ducha Św. (jak dar mądrości, rozumu, rady itd.), i uzdatnia człowieka do wykonania obowiązków względem Boga, względem samego siebie i bliźnich. "Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego (tj. łaskę uświęcającą), który został nam dany" (Rzym. 5, 5). Te cnoty i dary są tym dla człowieka, czym wiosła i żagle dla łódki; przy ich pomocy omijamy niebezpieczeństwa, zwyciężamy przeszkody, zdążamy do przystani zbawienia.

Strona 4 z 5 Strefa czasowa UTC+1godz.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/