forum.nie.com.pl
http://forum.nie.com.pl/

Likwidacja 60 % progu ostrożnościowego w Polsce
http://forum.nie.com.pl/viewtopic.php?f=4&t=668
Strona 1 z 1

Autor:  logik [ 21 gru 2015, 9:53 ]
Tytuł:  Likwidacja 60 % progu ostrożnościowego w Polsce

W całym tym zamieszaniu z TK nikt nie zauważył, że tak naprawdę chodzi o wiele większy numer. Konstytucja bowiem stanowi, że:

Art 216 ustęp 5. określa maksymalną wielkość relacji długu publicznego do PKB: „Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa[1]. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. szczegółowo określa progi ostrożnościowe, w przypadku przekroczenia których rząd zobowiązany jest do podjęcia określonych (także w ustawie) kroków. Artykuł 86 ustawy o finansach publicznych określa trzy progi ostrożnościowe.

W przypadku, gdy relacja długu publicznego w stosunku do PKB:

jest większa od 50%, ale nie większa od 55%, to relacja deficytu budżetu państwa do dochodu w budżecie państwa uchwalanym na następny rok nie może przekroczyć analogicznej relacji z roku bieżącego (uchylony)[2].

jest większa od 55%, ale mniejsza od 60%, to

a) w projekcie budżetu na kolejny rok:

nie przewiduje się istnienia deficytu budżetowego państwa lub uchwala się budżet zapewniający spadek relacji długu publicznego do PKB w stosunku do roku bieżącego
nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej
waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku budżetowym
wyklucza się możliwość udzielania z budżetu państwa nowych pożyczek i kredytów
ogranicza się wzrost wydatków wielu instytucji państwowych, takich jak: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta RP, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Sąd Najwyższy.

b) Rada Ministrów jest zobowiązana do przeglądu wydatków budżetu państwa, finansowanych środkami pochodzącymi z kredytów zagranicznych oraz przeglądu programów wieloletnich

c) Rada Ministrów jest zobowiązana do przedstawienia programu sanacyjnego, mającego na celu obniżenie relacji długu publicznego do PKB

d) wprowadza się ograniczenia wysokości wydatków jednostki samorządu terytorialnego

3. jest równa lub większa od 60%, to:

stosuje się postanowienia pkt. 2 lit., a i b
Rada Ministrów jest zobowiązana, w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia relacji, do przedstawienia programu sanacyjnego, obniżającego relację poniżej poziomu 60% PKB
wydatki jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż jej dochody
poczynając od siódmego dnia od ogłoszenia relacji, jednostki sektora finansów publicznych nie mogą udzielać nowych poręczeń i gwarancji[3].

W lipcu 2013 rząd Donalda Tuska zawiesił obowiązywanie pierwszego progu ostrożnościowego[4]. Tyle mówi wiki. Myk PiSu polega na tym, że paraliżując TK ominie się konieczność kontroli zadłużenia w budżecie na rok 2017. W ten sposób konstytucyjny zapis o nieprzekraczalności 60% zadłużenia w stosunku do PKB stanie się fikcją. W końcu żeby wydawać więcej pieniędzy na wyborcze obietnice, trzeba je komuś ukraść albo zaciągnąć dług.

Autor:  Skorpion13 [ 21 gru 2015, 10:02 ]
Tytuł:  Re: Likwidacja 60 % progu ostrożnościowego w Polsce

Kolejny cholerny obrońca interesów korporacji i szwabskich banków.
Zmuszenie do płacenia podatków nazywa ,,kradzieżą''.
To jak nazwiesz oszukańczy proceder unikania opodatkowania?

Autor:  logik [ 21 gru 2015, 13:08 ]
Tytuł:  Re: Likwidacja 60 % progu ostrożnościowego w Polsce

Skorpion13 pisze:
Kolejny cholerny obrońca interesów korporacji i szwabskich banków.
Zmuszenie do płacenia podatków nazywa ,,kradzieżą''.
To jak nazwiesz oszukańczy proceder unikania opodatkowania?


Ty sie kurwa Skopion lecz na nogi, bo na glowe w twoim wieku jest juz za pozno. PiSiory zrobia ten sam myk co PO i o tym jest mowa durniu patentowany. Tyle, ze to bedzie prog 60% PKB, a potem bedzie Grecja. Kapiszi?

Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC+1godz.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/